Centrum voor Levensbeschouwing

Bestaan bij u of uw organisatie vragen over omgaan met identiteit, religie en levensbeschouwing? Het Centrum voor Levensbeschouwing wijst u de weg in het vinden van een antwoord. Wij beschikken over veel materialen voor studie, persoonlijke verdieping of educatief gebruik. Ook denken we graag met u mee over nieuwe oplossingen en de toepassing daarvan. 

Interne verhuizing
Wij zijn verhuisd binnen Stenden: van 0.44 naar 0.41. U kunt ons bereiken via de ingang aan het Kennisplein (tegenover de NHL).


 

Kinderboekenweek 2016

Zoals opa, zoals oma
over generaties en geloof

 


 

lessuggesties bij het thema van de Kinderboekenweek 2016
voor onder-, midden- en bovenbouw

 

*  verhalend ontwerp rond Robin en God
*  lessen bij zeven Bijbelverhalen
 

>>> meer informatie 
 

Netwerk Samenlevingsscholen

2016-2017
 

In samenwerking met Cedin organiseren wij dit schooljaar netwerkbijeenkomsten voor (aanstaande) samenlevingsscholen in Noord Nederland.
De bijeenkomsten worden door Aafke Reinders en Lútsen Renema voorbereid en geleid.

 

De eerste bijeenkomst is op 25 oktober a.s.

 

Vertegenwoordigers van scholen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 

 

>>> meer informatie en aanmelding
 

Feest- en gedenkdagen

2 oktober
Internationale dag van de Geweldloosheid

De geboortedag van Mahatma Gandhi (1869) is door de Verenigde Naties opgedragen aan de boodschap van geweldloosheid.

 

3 oktober
Muharram / Islamitisch Nieuwjaar (1438)
Islam - In het jaar 622 emigreerde de profeet Mohamsoekmed met ongeveer 70 mannen van Mekka naar Medina. Deze verhuizing, de hidjra, werd het begin van de islamitische tijdrekening.

 

3-4 oktober
Rosj Hasjana / Joods Nieuwjaar (5777)

 

Voor meer informatie over wereldreligies, feest- en gedenkdagen, kijk op LeVoBieb.

 

Onze kennis en expertise wordt gevoed door Stenden hogeschool en CEDIN Educatieve dienstverlening. Het Centrum fungeert als wegwijzer en knooppunt van kennis op het gebied van levensbeschouwing in heel Noord-Nederland.