Centrum voor Levensbeschouwing

Bestaan bij u of uw organisatie vragen over omgaan met identiteit, religie en levensbeschouwing? Het Centrum voor Levensbeschouwing wijst u de weg in het vinden van een antwoord. Wij beschikken over veel materialen voor studie, persoonlijke verdieping of educatief gebruik. Ook denken we graag met u mee over nieuwe oplossingen en de toepassing daarvan. 

Interne verhuizing
Wij zijn verhuisd binnen Stenden: van 0.44 naar 0.41. U kunt ons bereiken via de ingang aan het plein (tegenover de NHL).


 

Scholing PC GVO

GVO docenten kunnen zich inschrijven voor scholing in het cursusjaar 2016-2017.

Ook worden er nieuwe intervisie-groepen samengesteld.

 

Cursusbeschrijvingen, intervisie-plaatsen, data en tijden staan bij Scholing en op GVO-plein.
 

 

 

Lesbrief vredesweek

 gratis te downloaden

 

 

 

 

Feest- en gedenkdagen

27 augustus
Bommen Berend / Gronings Ontzet

Groningen
- Jaarlijkse viering die herinnert aan het mislukte beleg van de stad door de bisschop van Münster (Bommen Berend) in 1672.

 

9-14 september
Id-ul-Hadj
Islam - Tenminste één keer in hun leven vieren moslims het Offerfeest in de heilige plaatsen Mekka en Medina. De bedevaart verloopt met vaste rituelen die verwijzen naar het leven en handelen van de Profeet.

 

11-14 september
Eid-al-Adha / Offerfeest

 

Voor meer informatie over wereldreligies, feest- en gedenkdagen, kijk op LeVoBieb.

 

Onze kennis en expertise wordt gevoed door Stenden hogeschool en CEDIN Educatieve dienstverlening. Het Centrum fungeert als wegwijzer en knooppunt van kennis op het gebied van levensbeschouwing in heel Noord-Nederland.