Centrum voor Levensbeschouwing

Bestaan bij u of uw organisatie vragen over omgaan met identiteit, religie en levensbeschouwing? Het Centrum voor Levensbeschouwing wijst u de weg in het vinden van een antwoord. Wij beschikken over veel materialen voor studie, persoonlijke verdieping of educatief gebruik. Ook denken we graag met u mee over nieuwe oplossingen en de toepassing daarvan. 

Interne verhuizing
Wij zijn verhuisd binnen Stenden: van 0.44 naar 0.41. U kunt ons bereiken via de ingang aan het Kennisplein (tegenover de NHL).

 

 

Een bijzonder kind…

lessenserie
rond het thema kind


IKOS onderwijs biedt voor de periode herfstvakantie tot kerst een serie lessen over kinderen in de Bijbel, kinderen die de belofte van toekomst in zich dragen.
Met een thematische introductieles over kinderen die de toekomst van de wereld in handen hebben en een les over de Rechten van het Kind.
 


 

>>> meer informatie 
 

Netwerk Samenlevingsscholen

2016-2017
 

In samenwerking met Cedin organiseren wij dit schooljaar netwerkbijeenkomsten voor (aanstaande) samenlevingsscholen in Noord Nederland.
De bijeenkomsten worden door Aafke Reinders en Lútsen Renema voorbereid en geleid.

 

De eerste bijeenkomst is op 25 oktober a.s.

 

Vertegenwoordigers van scholen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 

 

>>> meer informatie en aanmelding
 

Feest- en gedenkdagen

25 oktober
Simchat Tora / Vreugde der Wet

Jodendom
- Een vrolijke viering waarbij gedankt wordt voor de Tora (de Wetten). Met de Tora op de arm gaat men al dansend door de synagoge.

 

30 oktober
Divali / Lichtjesfeest
Hindoeïsme - Belangrijkste feest van de hindoes, gewijd aan Lakshmi, godin van geluk en licht, rijkdom en voorspoed. Als symbool voor de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis worden thuis Diya’s (olielampjes) aangestoken.

 

31 oktober
Hervormingsdag

 

Voor meer informatie over wereldreligies, feest- en gedenkdagen, kijk op LeVoBieb.

 

Onze kennis en expertise wordt gevoed door Stenden hogeschool en CEDIN Educatieve dienstverlening. Het Centrum fungeert als wegwijzer en knooppunt van kennis op het gebied van levensbeschouwing in heel Noord-Nederland.