Een school met een eigen gezicht

informatieve ouderavond over identiteit

 

  • Ik wil meegeven dat kinderen naar een school gaan waar ze leren respectvol met elkaar om te gaan.
  • Ik wil dat op de school waar mijn kinderen naar toegaan aandacht is voor godsdienst en levensbeschouwing. Zelf heb ik niet zoveel met de kerk, maar wil mijn kind wel waarden en normen meegeven.
 
Mensen kiezen om verschillende redenen voor bijzonder onderwijs.
Op deze ouderavond wisselt u met ouders van gedachten over de identiteit van de school. Want wat is dat eigenlijk: identiteit? En wat betekent dat voor deze school?
 
Via een interactieve inleiding wordt het begrip identiteit verkend.
Daarna raken ouders en leerkrachten met elkaar aan de praat aan de hand van een discussiespel. Wat vinden ouders belangrijk bij het onderwijs aan hun kinderen? U legt belangrijke aandachtspunten vast, zodat u er later op terug kunt komen.
 
Reacties
Een fijne, intensieve betrokkenheid van ouders en leerkrachten.
Goed ingeleid. Zo bouw je echt samen.
 Inspiratie voor alle partijen.

 

 


informatie:
Aafke Reinders-Verbeek
T  058-244 18 91
E  a.reinders@centrumvoorlevensbeschouwing.nl< TERUG