Filosoferen met kinderen

Op eenduidige vragen kunnen kinderen en leerkrachten samen eenduidige ant-woorden gegeven. Maar dat geldt niet voor vragen die de feiten te boven gaan; bijvoorbeeld de vragen naar zin en waarden. Leerkrachten kunnen kinderen stimuleren om zelf na te denken en met elkaar antwoorden te zoeken op deze vragen. Filosoferen met kinderen is daartoe een belangrijke activiteit.
In deze bijeenkomst wordt kennisgemaakt met filosoferen met kinderen, o.a. via lesmateriaal en worden vaardigheden geoefend in het filosoferen met kinderen.

 

doelgroep: teams PO en VO
aantal bijeenkomsten: in overleg, maatwerk

 

informatie:
Jik van der Laan 058-244 18 91
j.v.d.laan@centrumvoorlevensbeschouwing.nl< TERUG