Identiteit in beeld

kansen voor levensbeschouwelijke kwaliteit


Identiteit in Beeld
spitst de kwaliteitsvraag toe op de professionele levensbeschouwelijke identiteit van de leerkracht en op de levensbeschouwelijke identiteit van de school.

 

Identiteitsassessment

Het identiteitsassessment voor de leerkracht is nadrukkelijk ontwikkelingsgericht. Er wordt gebruik gemaakt van een competentiescan. De deelnemers maakt een portfolio. Op de assessmentdag geeft de deelnemer een les die wordt bijgewoond door de assessor. Aan het einde van de dag heeft de deelnemer in beeld welke competenties nog verder ontwikkeld kunnen worden.

 

De deelnemer wordt tijdens het assessment begeleid door een gecertificeerd assessor.

 

Identiteitsscan

De identiteitsscan wordt door de vereniging gebruikt om de levensbeschouwelijke kwaliteit van de scholen snel in beeld te krijgen.
Het schoolteam gebruikt de identiteitsscan om planmatig en gericht te werken aan de identiteitsontwikkeling van de school. De scan bevordert gesprek, stimuleert bewustwording en laat ontwikkelpunten zien.
 

 

Identiteit in beeld biedt samenhang tussen:

  • competitenties - van de leerkracht
  • levensbeschouwelijke kwaliteiten - van de school en de vereniging
  • kerndoelen - voor de leerlingen
     

Kijk voor meer informatie op www.identiteitinbeeld.nl

 

 
Interesse?
Neem contact op met Aafke Reinders-Verbeek.
T  058-244 18 91


< TERUG