Kiezen in de krimp

Opeens wordt de vraag reëel: Hoe houden we de school overeind nu we te maken krijgen met krimp? Is er in 2016 nog een basisschool in ons dorp? Of gaan de kinderen in de nabije toekomst ergens anders naar school?

Welke mogelijkheden zijn er om goed en eigentijds basisonderwijs
in de directe omgeving gestalte te geven? En wat betekent dat voor onze identiteit?

 

Krimp vraagt om een antwoord van schoolbestuurders, onderwijzend personeel, ouders en de plaatselijke samenleving.
Het Centrum voor Levensbeschouwing biedt advies en ondersteuning
voor de school wanneer krimp dichtbij komt. Samen met u wordt de situatie van de school en de omgeving bekeken. Er wordt gezocht
naar een duurzame oplossing op maat.

 

Wij adviseren en ondersteunen bij het maken van een keuze én bij de verwezenlijking ervan. Daarna worden de resultaten geborgd.
Daarbij richten we ons op alle onderwerpen die in dit proces van belang zijn. De brede identiteit van de school in al haar aspecten krijgt de volle aandacht.
Er wordt gewerkt aan de hand van een overzichtelijk stappenplan. Dat loopt van participatie van alle betrokkenen langs een plan van aanpak en vergaderrondes naar de opening van de school in de nieuwe situatie.

 

Culturen worden verweven
We zijn gestructureerd en beleidsmatig bezig om de cultuur van twee teams tot één geheel te maken.
CBS De Wrâldpoarte, Garyp

Bewust identiteitsbeleid
Identiteit staat één keer per jaar op de agenda.
CBS De Bron, Bolsward 

Het dorp is groter geworden
Mensen die eerder niet of nauwelijks met elkaar omgingen, ontwikkelen nu samen allerlei activiteiten.
SWS Op Wier, Ezinge

Terug naar het kind
Een school, waar kinderen zich tot mens-zijn ontwikkelen, op baisis van bronnen uit de christelijke én de openbare onderwijstraditie.
Samenlevingsschool (concept in ontwikkeling) 

Delen schept een band
Gezamenlijke voorzieningen brengen openbaar en protestants-christelijk onderwijs nader tot elkaar
OBS De Drait, Drachten

 

informatie
Aafke Reinders-Verbeek
T  058-244 18 91
a.reinders@centrumvoorlevensbeschouwing.nl

 

 

  

  

   Download hier de uitgebreide brochure: Kiezen in de krimp - met oog voor identiteit.

 

 

 

 < TERUG