Wat bezielt je?

Wat bezielt je? een personeelsdag rond motivatie en inspiratie

 

Bent u al langer van plan om 'identiteit' eens op de agenda te zetten? Maar komt het er gewoon niet van? Of lijkt de drempel te hoog om er met elkaar over te beginnen? Overweeg dan eens de mogelijkheid om een speelse en creatieve personeelsdag over dit thema te organiseren.

 

 

Meer dan ooit zijn leerkrachten de dragers van de identiteit van de school geworden. Daarom staan de leerkrachten deze dag centraal. In overleg met u wordt een programma ontwikkeld, dat hen op een ontspannen manier gelegenheid biedt tot reflectie. Zo ontdekken de deelnemers dat praten over identiteit plezierig, verrassend en inspirerend kan zijn. En dat het boeiend is om te reflecteren op de eigen professionele levensbeschouwelijke identiteit (vgl. de zevende SBL-competentie).

 

 

Reacties

Hij heeft echt indruk op mij gemaakt, ik ben er door geraakt.
Verrassend, een veelkleurigheid van woord en beeld waar veel uit valt te halen.
Superleuk en integer.

(over de voorstelling van Kees van der Zwaard op personeelsdag pc onderwijs te IJlst)
 

Door de openheid rijk en waardevol.

(over de personeelsdag pc onderwijs te IJlst)

 

 

 

informatie
Aafke Reinders-Verbeek
T  058-244 18 91
a.reinders@centrumvoorlevensbeschouwing.nl

 

 

foto: Kees van der Zwaard (door: Sjaak Verboom)< TERUG