Informatiediensten

LeVoBieb informatiediensten levensbeschouwing en identiteit

LeVoBieb is een landelijke databank met informatiediensten levens-beschouwing en identiteit. Het Centrum voor Levensbeschouwing is als contentbeheerder eindverantwoordelijk. De content wordt mede geleverd door andere kenniscentra die participeren in LeVoBieb. Hierdoor ontstaat een uniek samenwerkingsverband van informatie en kennis op het gebied van levensbeschouwing en identiteit.

LeVoBieb bevat beschrijvingen van publicaties op het gebied van levensbeschouwing en identiteit, zoals boeken, tijdschriften en tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, educatieve software, internetsites. Er zijn links in de databank opgenomen zodat u direct kunt doorklikken naar relevante websites.

Voor informatiediensten kunt langskomen of contact opnemen, van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur:
Rengerslaan 8 (locatie Stenden hogeschool)
8917 DD  Leeuwarden
T (058) 244 18 91Themakisten
voor het primair onderwijs

 

Visueel maken van zaken waarmee kinderen kennismaken in lessen op school, kan hen dichterbij een thema brengen. Kinderen willen immers dingen kunnen aanraken en bekijken. Ook verhalen en projecten halen een onderwerp dichterbij.
Het Centrum voor Levensbeschouwing heeft een aantal themakisten samengesteld met attributen en lessuggesties die u kunt gebruiken op school. De themakisten kunnen worden aangevuld met (prenten)boeken.

  • themakist Islam
  • themakist Jodendom
  • themakist Hindoeïsme
  • themakist Boeddhisme (in ontwikkeling)
  • themakist Bidden
  • themakist Rouw en verdriet (in ontwikkeling)
  • themakist Schepping (met het vakoverstijgende project Muziek in de schepping)


Deze themakisten kunnen worden geleend voor € 15,00 per week; twee weken voor € 22,50.

Uw eigen themakist...
Het Centrum voor Levensbeschouwing stelt in overleg graag voor u een themakist samen bij een door u aangegeven thema. Onze expertise staat garant voor kwaliteit en actuele materialen, waarmee u succesvol en de leerlingen met plezier zullen werken.