Over CvL


Het Centrum voor Levensbeschouwing werkt nauw samen met opleidingen van Stenden hogeschool en met andere instellingen in Nederland gespecialiseerd in kennis over levensbeschouwing.

U kunt op verschillende manieren gebruik van maken van ons centrum:

  • advies: over de invulling van levensbeschouwelijke identiteit in beleid en toepassing in de praktijk
  • scholing en cursussen: maatwerk; door ervaren en gekwalificeerde medewerkers
  • informatie: via de informatiediensten van het Centrum voor Levensbeschouwing of doorverwijzing naar specialistische bronnen elders
  • ontwikkeling & publicatie: het ontwerpen van nieuwe (educatieve) materialen en beleidsconcepten


Gebruikers van ons Centrum zijn bv. leerkrachten basisonderwijs, schoolbesturen en –directies; kerkelijk en pastoraal werkers, particuliere geïnteresseerden, studenten lerarenopleiding, theologie, geestelijke verzorging, etc.

Onze werkwijze
Service op maat is ons devies. Afhankelijk van uw vraag bieden onze consultants ondersteuning door adviesgesprekken en/of een programma met een aanbod voor materiaalontwikkeling, scholing of presentaties. Prijsafspraken vinden plaats op basis van een door u goedgekeurde nauwkeurige opdrachtformulering met een offerte.

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden.