Wees maar niet bang!

Cursus ter voorbereiding op de Kinderboekenweek 2017.

 

Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is : Griezelen. Veel GVO-docenten haken aan bij dit schoolproject. Daarom wordt naast een lessenserie voor GVO-lessen ook deze scholing aangeboden, waarin verder wordt ingegaan op het thema: Wees maar niet bang.

‘Bang zijn en griezelen’ zijn begrippen uit de ervaringswereld van mensen. Op twee manieren:

  • Marten (9) vindt griezelen bijvoorbeeld leuk en spannend.
  • Ilse (7) vindt griezelen eng en het maakt haar bang.

Hoe een kind deze dingen beleeft, wordt mede bepaald door zijn/haar achtergrond en ervaringen. Het is essentieel voor hen; net als ieder mens, groot of klein hebben ze er ervaring mee. Het thema past tegelijkertijd binnen voor het vak GVO. ‘Vrees niet’ of ‘Wees niet bevreesd’ is een terugkerend thema in de Bijbel, in Oude en Nieuwe Testament. 

Tijdens de nascholing wordt dieper ingegaan op de lessenserie. We oefenen ons in theologiseren over dit onderwerp en bedenken op welke manier leerlingen dat wat ze hebben ontdekt kunnen verwerken.
Vanuit de homiletiek kijken we naar het woord: Vrezen. Een kernbegrip uit de Bijbel: vrees niet, wees niet bevreesd! In de NBV weergegeven als : wees niet bang! Wat wordt daarmee bedoeld? We kijken naar de verhalen in de Bijbel waar deze woorden klinken. En vragen ons af op welke manier deze verhalen een rol kunnen spelen in de GVO-lessen.

We gaan praktisch aan de slag door een les te ontwerpen. Daarbij gebruiken we het didactische model ‘elementariseren’ dat ontwikkeld is door Henk Kuindersma en Johan Valstar.

Tenslotte nemen we uitgebreid de tijd om aanvullend materiaal rondom het thema van de Kinderboekenweek 2017 te bekijken.

 

Cursusleider: Liesbeth Winters-Jonas, kinderpastor en –coach, GVO-docent en lesschrijver

 

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Meer informatie:

Deze cursus bestaat uit 6 contacturen waarin theoretische verdieping wordt gegeven bij aangeboden lessenserie.

De lessenserie Wees maar niet bang! is digitaal beschikbaar gesteld aan de GVO-docenten. De lessen zijn tevens te downloaden op GVO-plein.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar GVO@centrumvoorlevensbeschouwing.nl

Nascholingspunten: 6
< terug