Maaltijd vieren

Katern met lessuggesties over maaltijd in verschillende wereldreligies en culturen.


Een katern met achtergrondinformatie, verhalen, uitgewerkte lessen en lessuggesties over de rituelen, symbolen, gebruiken en opvattingen rond de maaltijd in de verschillende wereldgodsdiensten. Daarmee bieden wij een aanvulling op het thema van de Kinderboekenweek 2009 voor de lessen godsdienst of levensbeschouwing in het primair onderwijs.

   
   
Downloads:

De vrek en de rijstepap (verhaal)

De parabel van de soepsteen (verhaal)

Het feest van de drie Tolba (verhaal)

Samen eten - vergeten !?

Brood voor Mirjam (schoolverhaal)

Rond de tafel (onderbouw)

Rond de tafel (bijlagen onderbouw)

Rond de tafel (middenbouw)

Rond de tafel (bijlagen middenbouw)

Rond de tafel (bovenbouw)

Rond de tafel (bijlagen bovenbouw)

Wie komen op het feest? (midden- en bovenbouw)

Kinderen en het pesachfeest (midden- en bovenbouw)

Werkblad bij de les Rond de maaltijd

   
Auteur: Jik van der Laan (samenst. en eindred.)
ISBN: 978-90-77746-16-5
Bestelnummer: 77746-165
Prijs: € 10,00
   
> Klik hier om te bestellen


< TERUG